You are here : Main Page »


PT500 ve PT1000 sensörlü kalorimetreler ( Isı Sayaçları )


Kalorimetre üreticileri tarafından sıcaklık sensör çiftleri üretim aşamasında PT1000 ya da PT500 olarak tercih edilir. Bazı üreticiler PT100 sensörler de kullanmaktadır .
Fakat büyük çoğunlukla mevcut uygulamada PT500 ve PT1000 sensörler tercih edilmektedir. Bu sensörler sensör çifti olarak kullanılır ve iki sensör arasında doğruluk 
olarak mümkün olduğunca az fark olmasına dikkat edilir. 

Temelde her iki sensör çeşidi de hassaslık olarak aynıdır. Fark sadece ölçme esnasında elde edilen verinin değerlendirilmesi aşamasındadır. Kullanıcı açısından 
PT1000 ya da PT500 sensör kullanılmasının bir farkı bulunmamaktadır. 


Aşağıda gösterildiği gibi sensörlerden bir kalorimetrenin kendi üzerinde diğeri ise giriş hattı üzerine montaj edilir. 
ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017