You are here : Main Page »


Kompakt , Kombine ve Hibrit kalorimetre nedir?Kalorimetre 3 ana unsurdan oluşur.  Bunlar :

1- Hesaplama Ünitesi 
2- Flowmetre (debimetre)
3- Sıcaklık sensörü 


Eğer bu 3 usnur ayrı ayrı parçalar halinde ise Kombine kalorimetre , aynı bütün üzerinde yer alıyor ise kompakt kalorimetre denmektedir. 
Hibrit kalorimetre ise ısıtma ve soğurmanın aynı hat üzerinden yapılabildiği sistemlerde kullanılır ve hem ısıtma hem de soğutma enerji tüketimini hesaplayabilir.  
Atlas Kalorimetreler Kompakt yapıdadır , istenildiğinde kombine hale dönüştürülebiir. 

ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017