You are here : Main Page »

ATLAS Payölçer İletişim ve Veri Toplama Prensibi 


AATLAS Payölçer cihazları kendi aralarında ve kat istasyonları ile wireless MBUS iletişim protoolü ile haberleşebilir veri toplar ve toplanan bu verileri merkeze iletir. 
İletişim olraka kullanılan metod uluslararası standart olan Wireless MBUS protokolüdür.  Çok düşük enerji tüketimine sahip olmasını sağlayan donanım tasarımı ile geleneksel payölçerlerden çok daha uzun süre ve daha çok sayıda iletişim ve ölçümü gerçekleştirir. 
ATLAS  Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ.

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi .
4 Nolu Bina . No:59
Kayseri   / Turkey
T.00 90 352 2243284
F.00 90 352 2243285
teknik@atlassayac.com
 

ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017