You are here : Main Page »

Kalorimetre Çeşitleri :

            Isıtma sistemlerinde kullanılan ve Isı Enerjisini ölçmeye yarayan kalorimetreler temelde 2 farklı mantıkla çalışmaktadır.
Bunlar     

1- Mekanik Kalorimetreler
2- Ultrasonik Kalorimetreler


            Mekanik kalorimetreler aşağıda resimde anlatıldığı şekilde suyun bir türbine çarparak karşıya geçmesi ve bu esnada türbinin devir sayısının ölçülmesi ile geçen su miktarını ölçmeye yarayan sistemdir .

           İki farklı çeşidi vardır. Bunlardan biri singlejet  yani suyun bir noktadan girip bir noktadan sayacı terk ettiği sistemdir. Bir diğeri ise multijet yani suyun birçok noktadan sayaca girip tekrar terk ettği modeldir. Multijet sistemine sahip kalorimetre daha uzun ömürlü ve sağlıklıdır.


Kalorimetre


           Diğer kalorimetre çeşidi ise ultrasonik kalorimetredir. Ultrasonik kalorimetre de hareketli parça yoktur. Suyun içinde ses dalgalarının geçikmesi ile ölçüm yapılır. Temelde ultrasonik kalorimetre her zaman daha uzun ömürlü ve sağlıklıdır fakat kirli sistemlerde ultrasonik kalorimetrenin ölçüm ile ilgili dezavantajı vardır. 

ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017