You are here : Main Page »

Isı sayaçlarında iki adet sıcaklık sensörü bulunur. Bunlardan bir tanesi sayacın üzerine dolayısıyla dönüş hattına takılır. Diğeri ise termokuple girişli sensör vanası aracılığıyla gidiş hattına takılır. Böylece bağımsız bölüme giren ve çıkan ısıtma suyunun sıcaklık farkı hesaplanır. Isı sayacının flowmetresi tarafından hesaplanan su miktarı ile sıcaklık farkı formülize edilerek bağımsız bölümün enerji tüketimi hesaplanmış olur. 

ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017