You are here : Main Page »


Cihazın özellikleri

- Düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir.
- Isı sayacı yerinden çıkarılamaz.
- Manyetik olmayan teknolojiye sahiptir.

ISI SAYACI MONTAJ DETAYI


Mekanik Isı Sayacı Montaj Ve İşletmeye Almada Dikkat Edilecek Hususlar (Dönüş Hattı Isı Sayacı)

1- Isı sayacı karakteristik özelliklerinin (PN-basınç sınıfı ve maksimum akışkan sıcaklığı) tesisatınıza uygunluğu ile basınç kaybının sirkülasyon pompa hesaplamaları ve seçiminde dikkate alındığı kontrol edilmelidir.

2- Isı sayacı, monte edileceği boru hattı çapından daha düşük çaplı ise, uygun redüksiyon ile monte edilmelidir.

3- Akış istikametinde, ısı sayacından önce, boru çapında bir pislik tutucu kesinlikle kullanılmalıdır.

4- Isı sayacınızın uzun süre, herhangi bir sorunla karşılaşmadan kullanılması için, tesisat suyunuzun çeşitli nedenler ile (korozyon, eksilen suyun şebeke suyu ile tamamlanması, tesisat malzemelerinin içten aşınması, v.s.) kirlenmesinin önlenmesi gerekmektedir. Sayaç öncesinde kullanılan pislik tutucudan geçebilecek küçük partikülleri, tortu parçalarını tutabilmek için kazan dairesinde, dönüş hattında bir tortu tutucu (spirovent tipi) kullanılması tavsiye edilir.


5- Kesme vanaları, boru çapında ve ısı sayacı-pislik tutucu grubu ile sensör kovanına servis-bakım yapılabilecek konumda monte edilmelidir.

6- Isı sayacınız ölçüm kapsüllü ise (alt gövde ayrı) ilk montaj esnasında alt gövdeyi, sayaç ile birlikte satın alınmış olan plastik kör tapa takılı olarak monte ediniz.

7- İnşaatın bitme, kullanıma geçme (kabul) aşamasından hemen önce, tesisat denemeleri-kaçak kontrolleri yapıldıktan ve tesisat yıkandıktan sonra ısı sayacı hesaplama üniteleri (kafaları) monte edilmelidir. Isıtma tesisatı kullanılmaya başlanmadan önce bir kez ve daha sonra periyodik olarak pislik tutucular temizlenmelidir.

8- Mevcut tesisatlara ısı sayacı takılmadan önce tesisat yıkanmalı, tesisattaki tüm partikül ve tortuların dışarı atılması sağlanmalıdır.

9- Isı sayacının maksimum hassasiyetle ölçüm yapabilmesi için, sayaçtan önce DN*10, sayaçtan sonra DN*8 uzunluğunda boş boru bırakılmalıdır.

10- Isı sayacının monte edileceği yerin seçiminde, ısı sayacı ve pislik tutucuya servis hizmeti verileceği dikkate alınmalı, ulaşımı zor yerlere ısı sayacı monte edilmemelidir. Isı sayacı, ekranı rahat okunabilir pozisyonda monte edilmelidir.

11- Isı sayacının monte edildiği tesisat şaftı, tesisat odası, tesisat galerisi gibi yerlerde, ısı sayaçları veya hesaplama birimleri (kafalar) takılmadan önce, tesisattaki su kaçakları, sızıntı ve damlamalar kesinlikle giderilmelidir. Isı sayaçları kullanım esnasında devamlı olarak sıçrayan, damlayan suya maruz bırakılmamalıdır.

12- Isı sayaçları, monte edildikleri yerde, çevreden gelebilecek şok, titreşim ve hasar riskinden korunmalıdır.

13- Isı sayaçları, boru ve bağlantı elemanlarının sebep olabileceği aşırı gerilmelere maruz bırakılmamalıdır.

14- Uygun olmayan hidrolik şartların (kavitasyon, su darbesi ) ısı sayacına zarar vermesi önlenmelidir.

15- Isı sayacının tesisata montajında, hava yapmayacak şekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir.

16- Isı sayacı sensör kablolarının çevre etkilerden zarar görmemesi sağlanmalıdır. Sensör kabloları koparılmamalı, azaltılmamalı ve kısaltılmamlıdır.

17- Isıtma tesisatında korozyon veya kireç teşekkülünü önlemek amacıyla veya başka bir sebeple kimyasal madde kullanılacak ise tedarikçiden, kimyasalın tesisata ve tesisatta kullanılan cihazlara (ısı sayacı dahil) zarar vermeyeceğine dair garanti alınmalıdır.


Montaj Öncesinde Yapılması Gerekenler
Montaj yapılmadan önce, tesisatla ilgili tüm testlerin tamamlanmış olması ve tesisatın yıkanmış olması gerekmektedir.

Kalorimetre kuru olarak değil, mutlaka sızdırmalık testi yapıldıktan sonra monte edilmelidir.


Kalorimetrenin yerinden çıkarılması ya da kullanım ömrü sonunda değiştirilmesi gerektiğinde, bu işlemin kolaylıkla yapılması için önüne ve arkasına 1’er adet kesme vanası monte edilmelidir.


Isıtma suyunun içinde zamanla oluşabilecek pislik, tortu gibi maddelerin ölçüm hassasiyeti olumsuz etkilememesi için kalorimetre alt gövdesi önüne mutlaka pislik tutucu konulmalıdır.

Tesisatın yıkanmasından sonra pislik tutucunun filtresi mutlaka temizlenmelidir.

Alt gövde üzerindeki okun hattın akış yönüne uygun olmasına dikkat edilmelidir.

KALORİMETRE MONTAJI

1. Kalorimetre montajından önce, mobil sistemlerde dönüş kolektörünün çıkışına 1 adet küresel vana montajı yapılır.

2. Mekanik kalorimetrelerde küresel vanadan sonra 1 adet pislik tutucu filtre su akış yönüne göre monte edilir.( Ultrasonik kalorimetrelerde herhangi bir mekanik aksam bulunmadığı için pislik tutucu, filtre konulmasına gerek yoktur.)

3. Küresel vana ve filtre montajları tamamlandıktan sonra, kalorimetre uzunluğunda bir boru sayaç rakoru kullanılarak monte edilir.

4. Borunun çıkışına 1 adet pislik tutucu daha monte edilmesi firmamız tarafından tavsiye edilmektedir.

5. 2. Pislik tutucu filtrenin çıkışına da 1 adet küresel vana monte edilir.

6. 2. küresel vanadan sonra, dönüş hattı ana kolon bağlantısı yapılır.

7. Gidiş kolektörü ile gidiş ana kolon hattı arasına termokuple girişli sensör vanası montajı yapılır.

8. Tüm montaj işlemleri tamamlandıktan sonra tesisata su verme işlemi yapılır.
9. 2 gün boyunca tesisatta su sirkülasyonu yapılarak, tesisatta bulunan yabancı cisimlerin pislik tutucular tarafından yakalanması sağlanır.

10.  Tesisat yeterince temizlendikten sonra kalorimetre ebatlarında olan boru çıkarılarak yerine kalorimetre su akış yönüne göre monte edilir.

atlas kalorimetre kullanma kılavuzu
Isı sayaçlarında iki adet sıcaklık sensörü bulunur. Bunlardan bir tanesi sayacın üzerine dolayısıyla dönüş hattına takılır. Diğeri ise termokuple girişli sensör vanası aracılığıyla gidiş hattına takılır. Böylece bağımsız bölüme giren ve çıkan ısıtma suyunun sıcaklık farkı hesaplanır. Isı sayacının flowmetresi tarafından hesaplanan su miktarı ile sıcaklık farkı formülize edilerek bağımsız bölümün enerji tüketimi hesaplanmış olur. ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017