You are here : Main Page »

Borularda kalan tesisat artıkları (kaynak artıkları, keten artıkları vb.) sayaçları tıkayabileceğinden, sayacın su girişinden önce kesinlikle pislik tutucu takılmalıdır. Sayacın su çıkışından sonra da pislik tutucu kullanılması sayacın ömrünü uzatacaktır ve firmamız tarafından tavsiye edilmektedir. Sayaçların doğru çalışabilmesi için pislik tutucuların belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir.

ATLAS Sayaç ve Ölçü Aletleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2017